Proceslinjeknapper

Aktiver eller deaktiver Vis badges på proceslinjeknapper i Windows 10
Windows 10 giver dig nu mulighed for at vise underretningsoverlejringer eller badges på proceslinjens knapper eller ikoner i Windows Store-apps. Disse...
Omarrangér proceslinjeknapper eller ikoner til meddelelsesbakke i Windows 10
Et lille, men nyttigt tip om en ny funktion introduceret i Windows 7. Windows 10/8/7 giver dig mulighed for at flytte og omarrangere proceslinjens kna...
Tweak proceslinjeknap og miniaturestørrelser med W7 proceslinjen Tweaker
Det er vores glæde at frigive W7 Taskbar Tweaker til Windows 7. W7 Taskbar Tweaker er en freeware bærbar app, der giver dig mulighed for at tilpasse p...