syslog

Sådan får du vist systemlogfiler i Linux
Denne artikel vil forklare, hvordan man får vist forskellige logfiler spredt over Linux-filsystemet. Logfiler er nyttige til at finde ud af systemafvi...
Syslog-vejledning
Hovedårsagen til netværk er kommunikation. Under netværksarbejde skal vigtige meddelelser sendes mellem netværksenheder for at holde styr på begivenhe...