Kubernetes

Hvad er RedHat OpenShift?
Vi lever i en softwaredrevet verden, hvor organisationer forventes at levere stadig mere komplekse applikationer med hastighed og smidighed på tværs a...
Kubernetes Ingress
Kubernetes har mange bevægelige dele. Dette kan forventes fra enhver model beregnet til distribueret computing. For at undersøge, hvad Kubernetes Ingr...
Oprettelse af Kubernetes-klynge ved hjælp af Amazons EKS-tjeneste
Kubernetes er et komplekst program. Det er beregnet til en distribueret klynge af computernoder og er designet til at modstå stigninger i arbejdsbelas...
Kubernetes servicemesh
Kubernetes har mange ressourcetyper, der hjælper dig med at abstrakte ideen om tjenester eller mikrotjenester. For eksempel, hvis din apps frontend øn...
Kubernetes Horisontal Pod Autoscaler
Pods kan oprettes som enkeltstående objekter eller som en del af et skalerbart replika-sæt eller en implementering. Hvert af de sidstnævnte to objekte...
Kubernetes Jobs og Cron Jobs
De fleste applikationer, der kører på et distribueret system som Kubernetes, lever altid som webservere eller databaser eller API-servere. Men der er ...
Kubernetes operatørvejledning
Kubernetes Operators er et koncept introduceret af CoreOS-projektet for at udvide Kubernetes kapaciteter, især styring af Stateful applikationer. Det ...
Kubernetes ReplicaSet-vejledning
Kubernetes ses ofte som denne enorme gruppe af indbyrdes forbundne begreber som noder og bælg, tjenester, implementeringer osv., Som ofte er vanskelig...
Kubernetes Metrics Server
Med et så stort og kompliceret system som Kubernetes kan overvågning ofte blive besværlig.Overvågning er altid en vanskelig forretning, fordi du på de...