kontrolsum

Beregn md5, sha1 og sha256 kontrolsummer for ISO-billeder
md5, sha1 og sha256 er forskellige hashingalgoritmer. De tager data ind og giver dig en fast længde hash af disse data. Hashene er unikke for forskell...