Datalogi

Sådan konverteres Python NumPy-array til python-liste

Sådan konverteres Python NumPy-array til python-liste
Array-objekt bruges til at gemme flere værdier, og listeobjektet bruges i Python til at udføre en lignende opgave som et array-objekt. NumPy-arrayobjekt bruges til at udføre forskellige typer numeriske operationer i Python. Det multidimensionelle array kan oprettes ved hjælp af dette bibliotek. NumPy-biblioteket har et indbygget tolist () funktion til at konvertere NumPy-arrayet til python-listen. Denne funktion tager ikke noget argument og returnerer pythonlisten. Hvis matrixen er endimensionel, returnerer funktionen en simpel pythonliste. Hvis matrixen er flerdimensionel, returnerer arrayet den indlejrede pythonliste. Hvis matrixens dimension er 0, returnerer funktionen en python-skalarvariabel i stedet for en liste. Hvordan tolist () -funktion kan konvertere forskellige typer NumPy-array til python-liste vises i denne vejledning.

Syntaks:

liste ndarray.tolist ()

Her, ndarray vil være et NumPy-array, og returværdien vil være en hvilken som helst liste, hvis ndarray er et endimensionelt eller flerdimensionelt array.

Konverter forskellige typer NumPy-array til Python-liste:

Måderne til konvertering af et eller flere dimensionelle NumPy-array er vist i denne vejledning ved hjælp af flere eksempler. Du kan bruge en hvilken som helst python-understøttet editor til at øve følgende eksempler. Den populære python-editor, PyCharm, bruges i denne tutorial til at skrive tutorial-scriptet.

Eksempel 1: Konverter et endimensionelt array til en liste

Følgende eksempel viser, hvordan et endimensionelt array kan konverteres til en pythonliste ved hjælp af tolist () fungere. NumPy-biblioteket importeres i begyndelsen af ​​scriptet. arange () funktion bruges i scriptet til at oprette et endimensionelt NumPy-array af rækkeværdier. Dernæst tolist () funktion bruges til at konvertere NumPy-arrayet til en pythonliste.

# Importer NumPy
importer numpy som np
# Opret et endimensionelt NumPy-array med en række værdier
np_array = np.sort (5)
# Udskriv NumPy-arrayet
print ("Værdierne for NumPy-arrayet: \ n", np_array)
# Konverter NumPy-array til python-liste
list_obj = np_array.tolist ()
# Udskriv pythonlisten
print ("Værdierne for pythonlisten: \ n", list_obj)

Produktion:

Følgende output vises efter udførelse af scriptet. NumPy-matrixværdierne er udskrevet i den første output, hvor der bruges plads til at adskille array-værdierne. Python-listeværdierne er udskrevet i det andet output, hvor kommaet (,) bruges til at adskille listeelementerne.

Eksempel 2: Konverter et todimensionelt array til en liste

Det følgende eksempel viser, hvordan et todimensionalt NumPy-array kan konverteres til en pythonliste ved hjælp af tolist () fungere. NumPy-biblioteket importeres i begyndelsen af ​​scriptet. matrix () funktionen bruges her til at oprette det todimensionale NumPy-array med numeriske værdier, der udskrives senere. tolist () funktion bruges i scriptet til at konvertere det todimensionale array til den indlejrede python-liste. Derefter udskrives pythonlisten.

# Importer NumPy
importer numpy som np
# Opret et todimensionalt NumPy-array ved hjælp af listen
np_array = np.array ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
# Udskriv NumPy-arrayet
print ("Værdierne for NumPy-arrayet: \ n", np_array)
# Konverter NumPy-array til python-liste
list_obj = np_array.tolist ()
# Udskriv pythonlisten
print ("Værdierne for pythonlisten: \ n," list_obj)

Produktion:

Følgende output vises, der udfører scriptet. Den første output viser værdierne af det todimensionale array NumPy oprettet fra to lister. Det andet output viser værdierne for den indlejrede pythonliste.

Eksempel 3: Konverter et tredimensionelt array til en liste

Følgende eksempel viser, hvordan et tredimensionelt array kan konverteres til en indlejret pythonliste ved hjælp af a tolist (). NumPy-biblioteket importeres i begyndelsen af ​​scriptet. Dernæst set_printoptions () funktion bruges til at indstille præcisionsværdien for de flydende tal, der anvendes i NumPy-arrayet. rand () funktion bruges i scriptet til at oprette et tredimensionelt NumPy-array. Denne funktion genererer det tilfældige flydende tal. Det tredimensionale array med de flydende tal oprettes af rand () funktion multipliceret med 10000 for at få den numeriske værdi med 4 cifre før decimaltegnet og 2 cifre efter decimaltegnet. Værdierne i det tredimensionale array udskrives i den næste sætning. tolist () funktion konverterer det tredimensionelle array til den indlejrede pythonliste, og de tre indlejrede for loop bruges til at formatere listeværdierne med 2 cifre efter decimaltegnet. Det rund() funktion bruges til at udføre opgaven. Derefter udskrives den formaterede liste.

# Importer NumPy
importer numpy som np
# Indstil præcisionsværdien for flydende værdier
np.set_printoptions (precision = 2, suppress = True)
# Erklær et tredimensionelt array af tilfældige tal
np_array = np.tilfældig.rand (2, 2, 2) * 10000
# Udskriv NumPy-arrayet
print ("\ nVærdierne i NumPy-arrayet: \ n", np_array)
# Konverter NumPy-array til python-liste
list_obj = np_array.tolist ()
# Rund værdierne på den indlejrede liste
list_obj = [[[round (val3, 2) for val3 in val2] for val2 in val1] for val1 in list_obj]
# Udskriv pythonlisten
print ("\ nVærdierne på pythonlisten: \ n", list_obj)

Produktion:

Følgende output vises efter udførelse af scriptet. Den første output viser værdierne for det tredimensionelle NumPy-array. Den anden udgang viser det formaterede output af listeværdierne.

Konklusion:

Python-listen er et nyttigt objekt til at udføre forskellige operationer, hvor flere værdier kan lagres i en enkelt variabel, der fungerer som det numeriske array med andre programmeringssprog. Forskellige typer af arrays kan genereres ved hjælp af NumPy-biblioteket i Python. Nogle gange kræver det konvertering af listen til NumPy-array eller omvendt. Hvordan endimensionelt og det multidimensionelle array kan konverteres til en pythonliste forklares i denne vejledning ved hjælp af enkle eksempler. Jeg håber, at læserne nemt konverterer NumPy-arrayet til en pythonliste efter at have læst denne tutorial.

Sådan vises OSD-overlay i fuldskærms Linux-apps og -spil
Afspilning af fuldskærmsspil eller brug af apps i distraktionsfri fuldskærmstilstand kan afskære dig fra relevante systemoplysninger, der er synlige i...
Top 5 spiloptagelseskort
Vi har alle set og elsket streaming af gameplay på YouTube. PewDiePie, Jakesepticye og Markiplier er kun nogle af de bedste spillere, der har tjent mi...
Sådan udvikler du et spil på Linux
For et årti siden ville ikke mange Linux-brugere forudsige, at deres foretrukne operativsystem en dag ville være en populær spilplatform til kommercie...